Krypton Nucleus 99Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  99Kr     36     63     3/2      

Krypton Nucleus 99Kr Layered View

99Kr

 

99Kr

Krypton Nucleus 99Kr Front View

99Kr

Krypton Nucleus 99Kr Back View

99Kr

Krypton Nucleus 99Kr Left View

99Kr

Krypton Nucleus 99Kr Right View