Krypton Nucleus 96Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  96Kr     36     60     0      

Krypton Nucleus 96Kr Layered View

96Kr

 

96Kr

Krypton Nucleus 96Kr Front View

96Kr

Krypton Nucleus 96Kr Back View

96Kr

Krypton Nucleus 96Kr Left View

96Kr

Krypton Nucleus 96Kr Right View