Krypton Nucleus 95Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  95Kr     36     59     1/2      

Krypton Nucleus 95Kr Layered View

95Kr

 

95Kr

Krypton Nucleus 95Kr Front View

95Kr

Krypton Nucleus 95Kr Back View

95Kr

Krypton Nucleus 95Kr Left View

95Kr

Krypton Nucleus 95Kr Right View