Krypton Nucleus 93Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  93Kr     36     57     1/2      

Krypton Nucleus 93Kr Layered View

93Kr

 

93Kr

Krypton Nucleus 93Kr Front View

93Kr

Krypton Nucleus 93Kr Back View

93Kr

Krypton Nucleus 93Kr Left View

93Kr

Krypton Nucleus 93Kr Right View