Krypton Nucleus 88Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  88Kr     36     52     0      

Krypton Nucleus 88Kr Layered View

88Kr

 

88Kr

Krypton Nucleus 88Kr Front View

88Kr

Krypton Nucleus 88Kr Back View

88Kr

Krypton Nucleus 88Kr Left View

88Kr

Krypton Nucleus 88Kr Right View