Krypton Nucleus 81Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  81Kr     36     45     7/2      

Krypton Nucleus 81Kr Layered View

81Kr

 

81Kr

Krypton Nucleus 81Kr Front View

81Kr

Krypton Nucleus 81Kr Back View

81Kr

Krypton Nucleus 81Kr Left View

81Kr

Krypton Nucleus 81Kr Right View