Krypton Nucleus 71Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  71Kr     36     35     -5/2      

Krypton Nucleus 71Kr Layered View

71Kr

 

71Kr

Krypton Nucleus 71Kr Front View

71Kr

Krypton Nucleus 71Kr Back View

71Kr

Krypton Nucleus 71Kr Left View

71Kr

Krypton Nucleus 71Kr Right View