Copper Nucleus 68mCu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  68mCu     29     39     -6      

Copper Nucleus 68mCu Layered View

68mCu

 

68mCu

Copper Nucleus 68mCu Front View

68mCu

Copper Nucleus 68mCu Back View

68mCu

Copper Nucleus 68mCu Left View

68mCu

Copper Nucleus 68mCu Right View