Manganese Nucleus 51Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  51Mn     25     26     -5/2      

Manganese Nucleus 51Mn Layered View

51Mn

 

51Mn

Manganese Nucleus 51Mn Front View

51Mn

Manganese Nucleus 51Mn Back View

51Mn

Manganese Nucleus 51Mn Left View

51Mn

Manganese Nucleus 51Mn Right View