Titanium Nucleus 43m2Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  43m2Ti     22     21     -19/2      

Titanium Nucleus 43m2Ti Layered View

43m2Ti

 

43m2Ti

Titanium Nucleus 43m2Ti Front View

43m2Ti

Titanium Nucleus 43m2Ti Back View

43m2Ti

Titanium Nucleus 43m2Ti Left View

43m2Ti

Titanium Nucleus 43m2Ti Right View