Rutherfordium Nucleus 257mRf

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  257mRf     104     153     -11/2      

Rutherfordium Nucleus 257mRf Layered View

257mRf

 

257mRf

Rutherfordium Nucleus 257mRf Front View

257mRf

Rutherfordium Nucleus 257mRf Back View

257mRf

Rutherfordium Nucleus 257mRf Left View

257mRf

Rutherfordium Nucleus 257mRf Right View