Nobelium Nucleus 262No

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  262No     102     160     0      

Nobelium Nucleus 262No Layered View

262No

 

262No

Nobelium Nucleus 262No Front View

262No

Nobelium Nucleus 262No Back View

262No

Nobelium Nucleus 262No Left View

262No

Nobelium Nucleus 262No Right View