Nobelium Nucleus 260No

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  260No     102     158     0      

Nobelium Nucleus 260No Layered View

260No

 

260No

Nobelium Nucleus 260No Front View

260No

Nobelium Nucleus 260No Back View

260No

Nobelium Nucleus 260No Left View

260No

Nobelium Nucleus 260No Right View