Nobelium Nucleus 256No

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  256No     102     154     0      

Nobelium Nucleus 256No Layered View

256No

 

256No

Nobelium Nucleus 256No Front View

256No

Nobelium Nucleus 256No Back View

256No

Nobelium Nucleus 256No Left View

256No

Nobelium Nucleus 256No Right View