Nobelium Nucleus 254No

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  254No     102     152     0      

Nobelium Nucleus 254No Layered View

254No

 

254No

Nobelium Nucleus 254No Front View

254No

Nobelium Nucleus 254No Back View

254No

Nobelium Nucleus 254No Left View

254No

Nobelium Nucleus 254No Right View