Nobelium Nucleus 253No

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  253No     102     151     -9/2      

Nobelium Nucleus 253No Layered View

253No

 

253No

Nobelium Nucleus 253No Front View

253No

Nobelium Nucleus 253No Back View

253No

Nobelium Nucleus 253No Left View

253No

Nobelium Nucleus 253No Right View