Nobelium Nucleus 253mNo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  253mNo     102     151     5/2      

Nobelium Nucleus 253mNo Layered View

253mNo

 

253mNo

Nobelium Nucleus 253mNo Front View

253mNo

Nobelium Nucleus 253mNo Back View

253mNo

Nobelium Nucleus 253mNo Left View

253mNo

Nobelium Nucleus 253mNo Right View