Nobelium Nucleus 252No

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  252No     102     150     0      

Nobelium Nucleus 252No Layered View

252No

 

252No

Nobelium Nucleus 252No Front View

252No

Nobelium Nucleus 252No Back View

252No

Nobelium Nucleus 252No Left View

252No

Nobelium Nucleus 252No Right View