Nobelium Nucleus 251mNo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  251mNo     102     149     -9/2      

Nobelium Nucleus 251mNo Layered View

251mNo

 

251mNo

Nobelium Nucleus 251mNo Front View

251mNo

Nobelium Nucleus 251mNo Back View

251mNo

Nobelium Nucleus 251mNo Left View

251mNo

Nobelium Nucleus 251mNo Right View