Nobelium Nucleus 251No

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  251No     102     149     7/2      

Nobelium Nucleus 251No Layered View

251No

 

251No

Nobelium Nucleus 251No Front View

251No

Nobelium Nucleus 251No Back View

251No

Nobelium Nucleus 251No Left View

251No

Nobelium Nucleus 251No Right View