Nobelium Nucleus 250No

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  250No     102     148     0      

Nobelium Nucleus 250No Layered View

250No

 

250No

Nobelium Nucleus 250No Front View

250No

Nobelium Nucleus 250No Back View

250No

Nobelium Nucleus 250No Left View

250No

Nobelium Nucleus 250No Right View